Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim

to aktywna od 2011 roku organizacja pozarządowa, która dotychczas zorganizowała trzy edycje Festiwalu Kultury Żydowskiej. Festiwal dąży do zwalczania uprzedzeń poprzez przybliżanie zależności międzykulturowych oraz edukację społeczeństwa na temat żydowskiej historii i kultury w Europie. Współzałożycielka organizacji i reżyser teatralna, Rita Abrahamsen zajmuje się promocją kultury żydowskiej od 1983 r., kiedy to wyreżyserowała swoją pierwszą sztukę teatralną dotyczącą kultury jidysz. Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do organizacji różnorodnych wydarzeń festiwalowych, a także stale współpracuje z Trondheim Kunstforening, które udostępnia pomieszczenia dla większych wydarzeń. Festiwal Kultury Żydowskiej współpracował z Fundacją Bente Kahan w 2012 roku, prezentując wystawę „Historia Odzyskana” przygotowaną przez Fundację i Muzeum Żydowskie w Oslo.

  • Like it?

  • More sharing options